Konkurs z Daily Art


1. Organizatorem konkursu jest firma Stonogi.pl z siedzibą: Poznań, ul. Grunwaldzka 111 - wyłączny dystrybutor w Polsce produktów Daily Art (http://www.stonogi.pl)

2. Uczestnicy konkursu przygotowują dowolną pracę z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu Daily Art. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice np. decoupage, scrapbooking, mix-media. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3. Prace należy dostarczyć w dniu 27 września, do godziny 14:00, na stoisko Stonogi.pl, podczas Ogólnopolskiego Craft Party zorganizowanego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, na ulicy Żniwnej 1 (http://ogolnopolskiecraftparty.blogspot.com/). Do pracy powinny zostać dołączone dane kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, adres email, a także informacja o wykorzystanych produktach Daily Art. Dane kontaktowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych.

4. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 września o godz. 15:00. Po ogłoszeniu wyników prace można będzie odebrać!

5. Jury, w skład którego wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, dokona oceny przyniesionych prac i przyzna nagrody: I nagroda - zestaw produktów Daily Art o wartości 100 zł, dwie równorzędne II nagrody - zestawy produktów Daily Art o wartości 50 zł każdy (zestawy będzie można skompletować samemu).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć pracom uczestniczącym w konkursie i wykorzystania ich w kampaniach promocyjnych sklepu Stonogi.pl i marki Daily Art bez obowiązku wynagrodzenia dla autora pracy. W przypadku publikacji tych zdjęć w Internecie lub w materiałach promocyjnych zostanie zamieszczona informacja o autorze pracy, chyba że autor wyrazi życzenie niepublikowania jego danych. Życzenie to należy wyrazić wraz z informacją o danych kontaktowych, wskazaną w pkt. 2.